top of page

Դիմել

Բեռնել.  Լրացնել.  Ներկայացնել.

Դիմում

Այս ձևը նախատեսված է ձեր երեխային մեր կենտրոնում գրանցելու համար:

LIC 702

Երեխայի նախնական ընդունելության առողջության պատմություն - Ծնողների հաշվետվություն 

LIC 613a

Երեխաների խնամքի կենտրոնների անձնական իրավունքների ձևաթուղթ

LIC 627

Անհետաձգելի բժշկական օգնության համաձայնություն  

LIC 700

Նույնականացման և արտակարգ իրավիճակների մասին տեղեկատվություն

LIC 701

Երեխայի նախադպրոցական ընդունելության առողջության պատմություն - Բժշկի հաշվետվություն

LIC 995

Ծնողների իրավունքների ծանուցում

Submit forms by email inspirelearningcenter21@gmail.com

Contact us if you have questions or concerns.

bottom of page